HOE KUNNEN WE U VAN DIENST ZIJN?

Facturatie

U kunt uw facturatieronde bekijken op WEXVelocity.com, door te klikken op ‘Tankpassen’, ‘facturen’ en ‘bekijk alle facturen’ en te kijken naar de Factuur Frequentie dat zich bovenaan de pagina bevindt. U kunt deze informatie zien door te klikken op Facturen, daarna op Bekijk alle Facturen en gebruik te maken van de data waarop u facturen ontving zodat u kan nagaan wat uw facturatiecyclus is. U kunt ook bekijken op welke data het bedrag van uw account werd afgeschreven door een willekeurige factuur te openen en onderaan de factuur te kijken waar de datum vet gedrukt staat naast ‘betalingsvoorwaarden’.

Heeft dit uw vraag beantwoord?

U kunt uw facturatieronde bekijken door in te loggen op EssoCardOnline.com, daarna te klikken op eFACTUUR en te kijken naar de data dat de facturen werden verstuurd – hiermee krijgt u een overzicht van de frequentie waarin er iets in rekening wordt gebracht. U kunt ook bekijken op welke data het bedrag van uw account werd afgeschreven door te kijken naar de datum naast ‘Deze factuur moet betaald worden op…’, dat dik gedrukt staat onderaan de factuur.

Heeft dit uw vraag beantwoord?

Login op WEXVelocity.com, klik op Facturen, daarna kunt u zoeken naar een factuur door de betreffende informatie in te voeren in de zoekfunctie of door te klikken op Bekijk Alle Facturen. Klik op het vergrootglas icoon in het blauwe vak naast de factuur die u wilt downloaden.

Heeft dit uw vraag beantwoord?

Login op EssoCardOnline.com, klik vervolgens op eFACTUUR, klik daarna op het groene logo in dezelfde regel als de relevante factuur en download deze zo naar uw desktop.

Heeft dit uw vraag beantwoord?

Andere manieren waarop de Esso Card™ u kan helpen